Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu:

Podniesienie innowacyjności Aqua East Polska poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Wartość Projektu: 3 514 284,66 PLN
Wartość dofinansowania: 1 999 999,40 PLN
Cel Projektu:

Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji napoju Baby Zdrój – niesłodzonego napoju na bazie wody źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych (melisa, rumianek, mięta) dedykowanego dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz dla niemowląt

Planowane Efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji napoju Baby Zdrój – niesłodzonego napoju na bazie wody źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych (melisa, rumianek, mięta) dedykowanego dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz dla niemowląt

Aqua East Polska sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
w miejscowości Ruda Huta”

Celem projektu jest zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, poprawa jakości powietrza – budowa 1 szt. instalacji fotowoltaicznej OZE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.2 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu:

RPLU.04.02.00-06-078/17 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w miejscowości Ruda-Huta

Wartość Projektu: 223 780,05 PLN
Wartość dofinansowania: 180 000,00 PLN
Cel Projektu: Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, poprawa jakości powietrza – budowa 1 szt. instalacji fotowoltaicznej OZE
Planowane Efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w miejscowości Ruda-Huta

Aqua East Polska sp. z o.o.
zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
w miejscowości Ruda Huta”

Celem projektu jest zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, poprawa jakości powietrza – budowa 1 szt. instalacji fotowoltaicznej OZE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

 

Tytuł Projektu: Promocja oferty Aqua East Polska sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach.
Wartość Projektu: 157 983,34
Wartość dofinansowania: 102 753,36

Cel Projektu Celem projektu jest rozszerzenie oferty na nowe zagraniczne rynki poprzez udział w międzynarodowych targach, zdobycie nowych rynków zbytu dla produktu, nawiązanie nowych kontraktów handlowych

Efekt projektu Promocja produktu na międzynarodowych targach spożywczych w Niemczech i we Francji oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy handlowej i eksport produktu na nowy dla spółki rynek zagraniczny jakim będą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA).

,, Rozwój firmy AQUA EAST POLSKA Sp. z o.o. poprzez wejście na nowe zagraniczne rynki”

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania produktami firmy potencjalnych klientów, co najmniej na rynkach docelowych- Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Holandia, Belgia, a także pozyskanie nowych kontraktów biznesowych.

Planowane efekty: Pozyskanie zleceń dla przedsiębiorstwa jak i wzrost jego konkurencyjności.

Wartość projektu: 887 199,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 584 253,00 PLN